Plan dnia

Do południa

6:30 - 7:45 "Wszyscy Są, witam Was ..." Przejmowanie Dzieci.
Czas na Swobodne zabawy dzieci w kącikach tematycznych.
Indywidualne z opiekunami zabawy edukacyjne.
Czas na realizacje własnych pomysłów i fantacji.
Możliwość konsultacji rodziców z opiekunami.

7:45 - 8:00 Przygotowanie do śniadania.
Czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej.

8:00 - 8:30 Śniadanie.

8:30-9:00 poranna gimnastyka

9:00 - 10:45 „Bo fantazja jest od Tego, aby bawić sie na całego”.
Zabawy Edukacyjno-Rozwojowe kształcące naturalne talenty dzieci.

Zajęcia kształtujące motorykę małą i dużą.
Zabawy plastyczne.
Zabawy z elementami muzyki.
Zabawy logopedyczne, wspomagające naukę prawidłowego mówienia.
Zabawy paluszkowe, małe formy teatralne.

10:45 - 11:00 Czynności pielęgnacyjne i higieniczne.
Trening czystości. Nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej.

11:00 - 11:30 Obiad - drugie danie.

11:30 - 12:00 „Ach śpij, bo właśnie …” Przygotowanie do drzemki.
Wyciszenie przed snem - czytanie Bajek, słuchanie Muzyki.

Po południu

12:00 - 14:00 Czas na sen - leżakowanie.
Czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej.

13:30 - 14:00 Obiad - ciepła zupa.
Czas na Swobodne zabawy dzieci w kącikach tematycznych.

14:30 - 16:30 Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu.
Zabawy ruchowe.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Układanki.
Kolorowani.
Zabawy konstrukcyjne.
Czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.

15:30 Podwieczorek.

16:30 Zamknięcie żłobka.